СОП Витамин Е (ацетат токоферола) в гексане, СОП 102-001, 5 мл