Склянка 250 мл (темн. ст.) с винт. кр.имп.(TGI ISOLAB)